Rezumate

Data limită de trimitere a rezumatelor s-a prelungit până în 24 aprilie 2013

Autorii rezumatelor trebuie să achite taxa de participare și să se înscrie pe site-ul congresului. Nu vor fi acceptate rezumatele transmise fără ca autorul să fie înscris ca participant.

Toate rezumatele lucrărilor pe care doriţi să le prezentaţi în cadrul Congresului (sub formă de prezentare orală sau poster) vor fi înscrise prin sistemul de încărcare online, făcând clic aici.

Rezumatele transmise prin poştă, fax sau orice adresă de e-mail NU vor fi luate în considerare.

Rezumatele vor fi redactate obligatoriu în limba engleză şi nu vor depăşi 250 cuvinte.

Redactarea rezumatelor:
a) textul se va scrie fără aliniat de paragraf sau alte indentări;
b) titlul rezumatului va fi scris cu majuscule;
c) rezumatul nu va include grafice, fotografii sau schiţe;
d) toate abrevierile vor fi explicate la prima apariţie în text.

Datele de identificare ale autorilor vor cuprinde următoarele informaţii, în ordinea enumerării: nume, prenume, departament/disciplină, instituţie, oraş, ţară.

Nu se vor utiliza titluri profesionale/academice.

Conţinutul rezumatului trebuie să fie informativ şi să includă:
a) obiectivele studiului;
b) material şi metode;
c) rezultate;
d) discuții;
e) concluzii;
f) cuvinte cheie (2-3 cuvinte semnificative).

Bibliografia nu trebuie introdusă în textul rezumatului.

Odată cu transmiterea rezumatului ştiinţific, primul autor are obligaţia:
- să îşi asume responsabilitatea pentru informaţiile prezentate;
- să acorde Organizatorilor permisiunea de a publica rezumatul în Volumul de Rezumate al celui de-al XIV-lea Congres al Societăți Române de Anatomie, în cazul în care lucrarea este selecţionată pentru prezentare orală sau e-Poster.

Toate lucrările vor fi recenzate de către Comitetul Ştiinţific. Acesta îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările înaintate şi/sau de a propune schimbarea modului de prezentare a lucrării, cu notificarea prin e-mail a autorilor asupra schimbărilor survenite până cel mai târziu în data de 30 aprilie 2013. Lucrările acceptate vor fi publicate în Volumul de Rezumate al Congresului, sub egida Editurii "Victor Babeș" Timișoara.

REZUMATELE CARE NU RESPECTĂ INSTRUCŢIUNILE DE MAI SUS NU VOR FI ACCEPTATE.

Prezentări Orale

Prezentările orale pot fi redactate în limba română sau engleză.

Durata: Fiecare Prezentare orală va avea o durată de 8-10 minute și va fi urmată de discuții, 2-3 minute.

Instrucţiuni de redactare a prezentărilor orale:

  • prezentările orale vor fi realizate în PowerPoint, compatibilitate PowerPoint 97-2003 Presentation (extensie .ppt);
  • în sălile de desfășurare a prezentărilor orale vor fi disponibile video proiector si calculator;
  • pentru maximum de operativitate în timpul prezentărilor orale, nu este permisă conectarea calculatoarelor personale la videoproiector, toate prezentările realizîndu-se de pe computerul pus la dispoziție de organizatori;
  • este obligația autorului care prezintă lucrarea să pună la dispoziția organizatorilor în timp util prezentarea (cu minim 1 oră înainte de începerea secțiunii), în vederea verificării compatibilității.

e-Postere

e-Posterele pot fi redactate în limba română sau engleză.

Dacă rezumatul înscris online a fost acceptat de către Comitetul Ştiinţific ca prezentare e-Poster, participanţii sunt rugaţi să realizeze poster-ul în format electronic, conform instrucţiunilor de mai jos.

e-Posterele vor fi prezentate exclusiv pe suporturi electronice şi vor rula pe toata perioada de desfăşurare a Congresului, în secțiunea e-Postere.

Transmiterea e-Posterelor se va realiza până la data de 10 mai 2013, la adresa de e-mail congresanatomie2013@umft.ro

Pentru o centralizare eficientă a lucrărilor transmise, subiectul e-mailului va conține numele primului autor, alături de titlul e-Posterului transmis.

Instrucţiuni de redactare a prezentărilor e-Poster:

  • e-Posterul va conţine un singur slide, orientare portrait
  • format .pdf (dimensiune obligatorie: 800x1000 mm)
  • este permisă inserția de grafice, schițe sau fotografii la o rezoluție optimă

E-POSTERELE CARE NU RESPECTĂ INSTRUCŢIUNILE DE MAI SUS NU VOR FI ACCEPTATE.

Șablon recomandat pentru realizarea e-Posterelor (vă rugăm să nu modificați dimensiunea prestabilită) aici.

Congresul va fi creditat de Colegiul Medicilor din România cu 22 credite Educație Medicală Continuă.

Perioada de depunere a rezumatelor s-a încheiat